METODA BEZPOŚREDNIA

Metoda bezpośrednia gwarantuje szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem.
Lektor zadaje szereg pytań, na które student odpowiada pełnym zdaniem w ściśle określony sposób i niejako automatycznie wprowadza do podświadomości konkretne zasady i reguły stale poszerzając słownictwo.

W przypadku gdy student uczy się samodzielnie zasada zarówno wprowadzania nowego materiału jak i powtórek materiału jest taka sama. Ważnym czynnikiem jest tu po zapozananiu się z materiałem z podręcznika, kilkukrotne odsłuchanie materiału z płyty CD aby poznać prawidłową wymowę i niejako “osłuchać się” z językiem.

Gdy rozpoczynamy naukę języka obcego, opanowanie sprawności mówienia przysparza nam zwykle najwięcej trudności. Ucząc się dużo i intensywnie zaczynamy coraz więcej rozumieć, jesteśmy w stanie formułować coraz lepsze wypowiedzi pisemne, opanowujemy coraz większy zakres gramatyki, ale ciągle brak nam płynności mówienia.
Nawet gdy nauczymy się już porozumiewać dzięki powszechnie stosowanej metodzie komunikacyjnej, to jakość tych wypowiedzi pozostawia ciągle wiele do życzenia.

Metoda bezpośrednia, znana i stosowana od lat na całym świecie i w ostatnich latach również z powodzeniem u nas w kraju, kładzie bardzo duży nacisk na poprawne mówienie. Uczy z niesłychaną skutecznością starannego sposobu wysławiania się w języku obcym. Każda kolejna lekcja przynosi stały i widoczny postęp.

Wyrażenie „metoda bezpośrednia”, nie jest tylko prostym określeniem koncepcji podręczników. Jest również swego rodzaju programem:
„bezpośredniość” zakłada, że nacisk jest położony na „żywy” język, stosowany w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych – lekcje prowadzone są w języku obcym, a refleksja gramatyczna jest w całości podporządkowana mówieniu; „metoda” z kolei jest gwarancją, że podręcznik nie jest zbiorem przypadkowych ćwiczeń, ale zaprogramowanym kursem języka, wychodzącym z określonych założeń, dążący konsekwentnie do pewnych celów przy zastosowaniu określonej metody.