ZALETY METODY BEZPOŚRENIEJ

• Kurs prowadzony jest w szybkim tempie.

• Uczący się osiągają bardzo szybko dobre efekty w nauce mówienia.

• Kontakt z językiem podczas zajęć jest ciągły. To uczący się mówi przez cały czas.

• Tempo prowadzenia zajęć, wymusza aktywność uczestników i powoduje, że nie można się nudzić mimo jednorodności metody.

• Sposób nauczania jest bardziej jednolity niż przy innych metodach.
W mniejszym stopniu zależy od poszczególnych nauczycieli. To cenne, bo nauczyciel może się zmienić i odbywa się to bez szkody, a wręcz z korzyścią dla uczących się.

• Układ graficzny podręcznika ułatwia powtarzanie materiału, równocześnie nie rozprasza niepotrzebnymi elementami graficznymi, umożliwiając koncentrację tylko na „języku”.