O NAS

Celem działalności Domu Wydawniczego LONGPRESS jest dystrybucja już istniejących bądź wydawanie i wdrażanie całkiem nowych materiałów do nauczania języków obcych – w tym głównie materiałów do nauczania języków obcych metodą bezpośrednią, czyli metodą gwarantującą szybkie postępy w nauce poprzez bezpośredni kontakt lektora ze studentem – nacisk w tej metodzie położony jest na „żywy” język w naturalnych sytuacjach komunikacyjnych.
Jesteśmy przekonani, że przy poprawnie prowadzonych zajęciach, metoda bezpośrednia daje bardzo dobre i jednocześnie bardzo szybkie postępy w nauce.

Dotychczas nakładem naszego Wydawnictwa ukazały się materiały do nauki języka niemieckiego (Deutsch Direkte Methode) i włoskiego (Italiano Metodo Diretto) metodą bezpośrednią, których autorami są pracownicy Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz skrypty gramatyczne (English Grammar) do nauki gramatyki języka angielskiego.

Materiały do nauki języka niemieckiego i włoskiego oparte na metodzie bezpośredniej, to materiały, które swoim zakresem wprowadzają wszystkie potrzebne do swobodnego porozumiewania się w języku obcym struktury gramatyczno-semantyczne wraz z potrzebnym do tego zasobem słownictwa, na co składa się po około 5000 słów i zwrotów.

Materiały do nauki języka niemieckiego Deutsch Direkte Methode w nowym wydaniu składają się z sześciu części Teil 1 do Teil 6 Neuausgabe, które zastąpiły dwie pierwsze części starego wydania czyli Teil 1 i Teil 2. Każdy z tych podręczników zawiera płytę CD. Kontynuacją są dwie kolejne części w starym wydaniu czyli Teil 3 i Teil 4.

Materiały do nauki języka włoskiego Italiano Metodo Diretto składają się z czterech części od Libro 1 do Libro 4.

Z kolei wydane przez Dom Wydawniczy LONGPRESS skrypty gramatyczne składające się z 4 części mogą być traktowane zarówno jako usystematyzowanie i uzupełnienie gramatyki w podręcznikach metody Callana jak również jako powtórka materiału gramatycznego bez powiązania go z metodą. Są to przede wszystkim testy i ćwiczenia gramatyczne, podzielone na krótkie działy tematyczne poprzedzone krótkim komentarzem.
Skrypty zostały wydane w dwóch wersjach – dla studenta (Students Book) oraz w większym formacie, z rozwiązaniami – dla lektora (Teachers Book).