ENGLISH GRAMMAR STUDENT’S BOOK 1

27,00  13,50 

English Grammar Student’s Book 1

Jest to pierwszy skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.
Powstał on jako uzupełnienie w gramatykę podręcznika do nauki języka angielskiego metodą Callana ‘Callan Method, Student’s Book 1’ niemniej został tak skonstruowany, że z powodzeniem można go zastosować do nauki gramatyki całkowicie niezależnie od niego.

Brak w magazynie

Opis

English Grammar Student’s Book 1

Jest to pierwszy skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.
Powstał on jako uzupełnienie w gramatykę podręcznika do nauki języka angielskiego metodą Callana ‘Callan Method, Student’s Book 1’ niemniej został tak skonstruowany, że z powodzeniem można go zastosować do nauki gramatyki całkowicie niezależnie od niego.

Każde zagadnienie gramatyczne najpierw jest wytłumaczone (również na przykładach), następnie do każdego z nich jest po kilka / kilkanaście praktycznych ćwiczeń i testów, które najlepiej uczą poprawnego zastosowania odpowiedniego czasu, konstrukcji zdania, zwrotu czy wyrażenia. Jest to najlepszy sposób na naukę.

Rekomendujemy zakup skryptu “English Grammar Student’s Book 1” razem ze skryptem “English Grammar Teacher’s Book 1”, który posiada rozwiązania do ćwiczeń, co jest niezbędne gdy planujesz uczyć się samodzielnie. Można go nabyć osobno TUTAJ .

Skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego “English Grammar Student’s Book 1” zawiera takie zagadnienia gramatyczne jak:

 1. Czasownik “to be”.
  2. Articles.
  3. Personal Pronouns.
  4. Konstrukcja “there is” / “there are”.
  5. Demonstratives.
  6. Czasownik “to have”.
  7. Określniki “some / any / no” + wyrazy złożone.
  8. The Present Progressive / The Present Simple.
  9. “Mr Brown’s suit”.
  10. Czasowniki występujące z przyimkami.
  11. “Many, much, few, little”.
  12. Zaimki dzierżawcze.
  13. Szyk wyrazów w zdaniu
  Appendix – Reguły dotyczące pisowni