ENGLISH GRAMMAR STUDENT’S BOOK 2

27,00  13,50 

English Grammar Student’s Book 2

Jest to drugi skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Każde zagadnienie gramatyczne najpierw jest wytłumaczone (również na przykładach), następnie do każdego z nich jest po kilka / kilkanaście praktycznych ćwiczeń i testów, które najlepiej uczą poprawnego zastosowania odpowiedniego czasu, konstrukcji zdania, zwrotu czy wyrażenia. Jest to najlepszy sposób na naukę.

29 w magazynie

Opis

English Grammar Student’s Book 2

Jest to drugi skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Każde zagadnienie gramatyczne najpierw jest wytłumaczone (również na przykładach), następnie do każdego z nich jest po kilka / kilkanaście praktycznych ćwiczeń i testów, które najlepiej uczą poprawnego zastosowania odpowiedniego czasu, konstrukcji zdania, zwrotu czy wyrażenia. Jest to najlepszy sposób na naukę.

Rekomendujemy zakup skryptu “English Grammar Student’s Book 2” razem ze skryptem “English Grammar Teacher’s Book 2”, który posiada rozwiązania do ćwiczeń, co jest niezbędne gdy planujesz uczyć się samodzielnie. Można go nabyć osobno TUTAJ .

Skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego “English Grammar Student’s Book 2” zawiera takie zagadnienia gramatyczne jak:

 1. Adjectives / Comparison.
  2. Adverbs.
  3. Word order / adverbs.
  4. The Simple Past.
  – The Simple Past.
  – Czasownik ‘to be”
  – Czasownik “to have”
  5. The Present Perfect.
  6. The Future Simple i konstrukcja “to be going to”
  7. Conditionals (I & II)
  8. Time clauses.
  9. There is / are / was / were / will be / have been.
  10. Czasowniki modalne: can, must, be able to, have to.
  11. Verb Forms – Gerund and Infinitive
  12. Nouns
  13. Varia
  Appendix – Spelling rules
  Irregular Verbs