ENGLISH GRAMMAR TEACHER’S BOOK 2

37,00  18,50 

English Grammar Teacher’s Book 2

Jest to skrypt z rozwiązaniami do drugiego skryptu “English Grammar Student’s Book 2” do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Skrypt “English Grammar Student’s Book 2” powstał on jako uzupełnienie w gramatykę podręcznika do nauki języka angielskiego metodą Callana ‘Callan Method, Student’s Book 2’ niemniej został tak skonstruowany, że z powodzeniem można go zastosować do nauki gramatyki całkowicie niezależnie od niego.

29 w magazynie

Opis

English Grammar Teacher’s Book 2

Jest to skrypt z rozwiązaniami do drugiego skryptu “English Grammar Student’s Book 2” do nauki gramatyki języka angielskiego, wprowadzający w podstawowe zagadnienia gramatyczne.

Skrypt “English Grammar Student’s Book 2” powstał jako uzupełnienie w gramatykę podręcznika do nauki języka angielskiego metodą Callana ‘Callan Method, Student’s Book 2’ niemniej został tak skonstruowany, że z powodzeniem można go zastosować do nauki gramatyki całkowicie niezależnie od niego.

Każde zagadnienie gramatyczne najpierw jest wytłumaczone (również na przykładach), następnie do każdego z nich jest po kilka / kilkanaście praktycznych ćwiczeń i testów, które najlepiej uczą poprawnego zastosowania odpowiedniego czasu, konstrukcji zdania, zwrotu czy wyrażenia. Jest to najlepszy sposób na naukę.

Rekomendujemy zakup skryptu “English Grammar Teacher’s Book 2” razem ze skryptem “English Grammar Student’s Book 2”, który nie posiada rozwiązań, tak by najpierw samodzielnie spróbować je rozwiązać – zwłaszcza gdy planujesz uczyć się samodzielnie. Można go nabyć TUTAJ 

Skrypt do nauki gramatyki języka angielskiego “English Grammar Student’s Book 2” zawiera takie zagadnienia gramatyczne jak:

 1. Adjectives / Comparison.
  2. Adverbs.
  3. Word order / adverbs.
  4. The Simple Past.
  – The Simple Past.
  – Czasownik ‘to be”
  – Czasownik “to have”
  5. The Present Perfect.
  6. The Future Simple i konstrukcja “to be going to”
  7. Conditionals (I & II)
  8. Time clauses.
  9. There is / are / was / were / will be / have been.
  10. Czasowniki modalne: can, must, be able to, have to.
  11. Verb Forms – Gerund and Infinitive
  12. Nouns
  13. Varia
  Appendix – Spelling rules
  Irregular Verbs