Teil 1 Neuausgabe

47,00 

Lekcje 1 – 18

Podręcznik nr 1 w nowej wersji zawiera płytę CD z nagraniem wszystkich zawartych w podręczniku lekcji.

Część pierwsza zawiera 18 pierwszych lekcji – jest to wprowadzenie podstawowych słów i zwrotów oswajając studenta z językiem niemieckim.

Opis

Lekcje 1 – 18

Podręcznik nr 1 w nowej wersji zawiera płytę CD z nagraniem wszystkich zawartych w podręczniku lekcji.

Część pierwsza zawiera 18 pierwszych lekcji – jest to wprowadzenie podstawowych słów i zwrotów oswajając studenta z językiem niemieckim.

Materiał został tak przygotowany aby nie zakłócać nauki języka niemieckiego językiem ojczystym, wszystkie więc lekcje są wprowadzane wyłącznie w języku niemieckim, słownik języka polskiego i angielskiego z użytych słów i zwrotów znajduje się na końcu podręcznika.

Od pierwszej lekcji po wprowadzeniu nowego zagadnienia, student odpowiada pełnym zdaniem na każde zadane przez lektora pytanie. Dzięki temu uczy się poprawnych struktur gramatycznych bez znajomości samej gramatyki.

W podręczniku tym poza nazewnictwem podstawowych przedmiotów czy nazw znajdują się liczebniki, podstawowe działania matematyczne, nauka podawania godziny oraz użycia słów i zwrotów w odpowiedniej osobie z użyciem prawidłowego przedrostka.
Aby ułatwić zapamietanie materiału, opiera się on w dużej mierze na części obrazkowej umieszczonej na końcu podręcznika.
W podręczniku Teil 1 Neuausgabe pojawiają się również pierwsze dwa ćwiczenia, nauka czytania oraz kilka pierwszych krótkich dyktand.

Zakres gramatyki jaki znajduje się w podręcznikach kursu początkującego czyli w podręcznikach od Teil 1 do Teil 3 Neuausgabe to:

– Konjugation der Verben im Präsens / trennbar zusammengesetzte Verben, reflexive Verben, Modalverben
– Imperativ
– Futur I
– Präteritum der Hilfsverben und Modalverben
– Wortfolge im einfachen Satz / in der Frage / in Sätzen mit Konjunktionen „und“, „denn“, „aber“, „oder“, „sondern“
– Verneinungssätze
– Deklination der Substantive im Singular und Plural (Nominativ / Genitiv / Akkusativ)
– schwache Deklination der Substantive (N-Deklination)
– bestimmter Artikel / unbestimmter Artikel / Nullartikel
– Plural der Substantive
– Deklination der Personalpronomen (Nominativ / Genitiv / Akkusativ)
– unbestimmtes Pronomen „man“
– Possessivpronomen (Nominativ / Genitiv / Akkusativ)
– Fragepronomen, Demonstrativpronomen
– zusammengesetzte Substantive
– Kardinalzahlen
– Präpositionen mit Akkusativ (für, ohne, durch)
– Präpositionen mit Dativ (aus, bei, mit, nach, zu)
– Präpositionen mit Dativ (wo?) und Akkusativ (wohin?)
– Steigerung der Adjektive und Adverbien
– Deklination der Adjektive nach bestimmtem / unbestimmtem Artikel / nach Possessivpronomen / nach unbestimmtem Pronomen „kein“, „keine“, „kein“ (Nominativ / Dativ / Akkusativ)
– Infinitiv mit „zu“
– Konditionalsätze (Indikativ)
– Perfekt – schwache Verben / starke Verben / Hilfsverben