Teil 3 – LEKCJE 105-159

59,00 

Lekcje 105 – 159

Materiał zawarty w tym podręczniku jest kontynuacją podręcznika nr 6 w nowej edycji a więc “Deutsch – Direkte Methode – TEIL 6 NEUAUSGABE”.

Podręcznik nr 3 pozwala na osiągnięcie poziomu średnio- zaawansowanego pozwalającego na bardziej swobodną komunikację i na rozwiązywanie coraz trudniejszych testów i ćwiczeń gramatycznych.

45 w magazynie

Opis

Lekcje 105 – 159

Materiał zawarty w tym podręczniku jest kontynuacją podręcznika nr 6 w nowej edycji a więc “Deutsch – Direkte Methode – TEIL 6 NEUAUSGABE”.

Podręcznik nr 3 pozwala na osiągnięcie poziomu średnio- zaawansowanego pozwalającego na bardziej swobodną komunikację i na rozwiązywanie coraz trudniejszych testów i ćwiczeń gramatycznych.
Zawiera między innymi:
– strona bierna (Präsens / Präteritum / Perfekt)
– czas Perfekt z czasownikami modalnymi
– czas zaprzeszły (Plusquamperfekt)
– zdania warunkowe nierzeczywiste
– zdania czasowe
– zdania przyzwalające
– zdania przyczynowe