Regulamin Programu Partnerskiego dla strony www.longpress.pl 

Umowa

Zarejestrowanie się jako Partner w Programie Partnerskim longpress.pl (“Programie”) oznacza wyrażenie zgody na przestrzeganie poniższych warunków korzystnia z usługi  (“Regulaminu”).

longpress.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany niniejszego Regulaminu bez powiadomienia. Wszelkie nowe funkcje, które rozszerzają lub ulepszają obecny Program, w tym udostępnienie nowych narzędzi i zasobów, podlegają niniejszemu Regulaminowi. Dalsze korzystanie z Programu po wprowadzeniu zmian stanowi zgodę na te zmiany.

Naruszenie któregokolwiek z poniższych warunków spowoduje zamknięcie konta i utratę wszelkich zaległych płatności prowizji partnerskich uzyskanych podczas naruszenia. Użytkownik zgadza się korzystać z Programu Partnerskiego na własne ryzyko.

Warunki korzystania z konta

  • Aby wziąć udział w Programie, musisz mieć ukończone 18 lat.
  • Musisz posiadać obywatelstwo polskie. Jeżeli go nie posiadasz musisz uzyskać naszą dodatkową zgodę.
  • Musisz być człowiekiem. Konta zarejestrowane przez “roboty” lub inne zautomatyzowane metody są niedozwolone.
  • Musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, prawidłowy adres e-mail i wszelkie inne prawidłowe informacje wymagane w celu zakończenia procesu rejestracji.
  • Twój login może być używany tylko przez jedną osobę – pojedynczy login udostępniony przez wiele osób jest niedozwolony.
  • Jesteś odpowiedzialny za utrzymanie bezpieczeństwa swojego konta i hasła. longpress.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody spowodowane nieprzestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.
  • Ponosisz odpowiedzialność za całą opublikowaną Treść i działanie, które mają miejsce na Twoim koncie.
  • Jedna osoba lub podmiot prawny nie może posiadać więcej niż jednego konta.
  • Użytkownik nie może używać Programu Partnerskiego w żadnym nielegalnym lub nieautoryzowanym celu. W ramach korzystania z Usługi nie wolno naruszać Prawa Polskiego (w tym między innymi praw autorskich).
  • Nie możesz używać Programu Partnerskiego, aby zarabiać na swoich własnych kontach założonych w sklepie longpress.pl.

Linki/grafika w Twojej witrynie, wiadomościach e-mail lub innych kontaktach z Klientami

Po zarejestrowaniu się w Programie Partnerskim zostanie Ci przypisany unikalny Kod Partnerski. Użytkownik może umieszczać linki, banery lub inną grafikę, którą dostarczamy wraz z kodem partnerskim na swojej stronie internetowej, w wiadomościach e-mail lub w innych kontaktach. W dowolnym momencie możemy zmienić projekt grafiki bez uprzedzenia, jednakże nie zmienimy wymiarów obrazów bez wcześniejszego powiadomienia.

Aby umożliwić dokładne śledzenie, raportowanie i naliczanie opłat za polecenie, udostępnimy specjalne formaty linków, które muszą zostać użyte we wszystkich linkach prowadzących z Twojej witryny do strony longpress.pl. Musisz upewnić się, że każdy z linków prowadzących z Twojej strony a longpress.pl właściwie wykorzystuje specjalne formaty linków. Linki przekierowujące do strony longpress.pl umieszczone na Twojej stronie zgodnie z niniejszym Regulmainem i które właściwie wykorzystują specjalne formaty linków są nazywane “Linkami specjalnymi”. Otrzymasz prowizję od sprzedaży tylko w przypadku sprzedaży produktów w sklepie longpress.pl po przekierowaniu za pośrednictwem Linków Specjalnych.

Nie ponosimy odpowiedzialności w przypadku błędnego wykorzystania Linków Specjalnych lub nieprawidłowego użycia Kodu Partnerskiego, które mogą spowodować obniżenie kwot należnej prowizji, które w przypadku prawidłwoego ich użycia zostałyby zgodnie z niniejszym Regulaminem wypłacone.

Linki partnerskie powinny wskazywać stronę główną www.longpress.pl.

Prowizje/opłaty za polecenie i wypłaty

Aby sprzedaż produktu była uprawniona do otrzymania opłaty za polecenie, Klient musi kliknąć w Link Specjalny umieszczony na Twojej witrynie, w wiadomości e-mail lub innej komunikacji przekierowujący na stronę https://longpress.pl i zrealizować zamówienie na produkt w trakcie tej sesji lub w okresie do 90 dni od momentu przekierowania jeżeli wyrazi zgodę na przechowywanie plików cookie witryny longpress.pl na swoim komputerze.

Prowizje wypłacamy wyłącznie za przekierowanie z linków, które są automatycznie śledzone i zgłaszane przez nasze systemy. Nie wypłacamy prowizji na podstawie oświadczenia Klienta, że został przekierowany za pomocą Linku Specjalnego lub że wprowadził kod referencyjny, jeśli nie był śledzony przez nasz system. Możemy wypłacić tylko prowizje od sprzedaży wygenerowane przez odpowiednio sformatowane Specjalne Linki, które były automatycznie śledzone przez nasze systemy.

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wypłaty prowizji uzyskanych w wyniku nielegalnych lub nadmiernie agresywnych, wątpliwych metod sprzedaży lub marketingu.

Wypłaty prowizji realizowane są wyłącznie powyżej kwoty 20 PLN. Jeśli Twoje Konto Partnerskie nigdy nie przekroczy progu 20 PLN, Twoje prowizje nie zostaną zrealizowane lub wypłacone. Ponosimy tylko odpowiedzialność za wypłatę prowizji, które przekroczyły próg 20 PLN.

Przedstawianie się jako Partner longpress.pl

Jako Partner nie możesz wydawać komunikatów prasowych dotyczących strony internetowej i działalności longpress.pl lub udziału w Programie Partnerskim – takie działanie może skutkować wykluczeniem z Programu. Ponadto, nie możesz w żaden sposób fałszywie przedstawiać lub upiększać relacji pomiędzy longpress.pl a sobą, np. że rozwijasz nasze produkty, przedstawiać się, że jesteś częścią longpress.pl lub wyrażasz czy sugerujesz jakąkolwiek relację lub powiązanie między longpress.pl a sobą, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w niniejszej Umowie (w tym poprzez wyrażanie lub sugerowanie, że wspieramy, sponsorujemy, popieramy lub wnosimy pieniądze na dowolną działalność charytatywną lub inną).

Nie możesz kupować produktów za pośrednictwem linków partnerskich na własny użytek. Takie zakupy mogą skutkować (według naszego wyłącznego uznania) wstrzymaniem opłaty za polecenie i / lub rozwiązaniem niniejszej Umowy.

Harmonogram płatności

Jeżeli Twoje zarobki partnerskie w danym miesiącu wyniosą powyżej 20 PN, zostaniesz wypłacany na koniec miesiąca kalendarzowego. Jeśli nie zarobiasz 20 PLN od ostatniej wypłaty środków zgromadzonych na Twoim Koncie Partnerskim, zapłacimy ci na koniec kolejnego miesiąca po przekroczeniu progu.

Definicja klienta

Klienci, którzy kupią produkty w ramach tego Programu, zostaną uznani za naszych Klientów. W związku z tym wszystkie nasze zasady i procedury operacyjne dotyczące zamówień klientów, obsługi klienta i sprzedaży produktów będą miały zastosowanie do tych Klientów. Możemy zmienić nasze zasady i procedury operacyjne w dowolnym momencie. Między innymi możemy zmienić ceny, które będą naliczane za produkty sprzedawane w ramach tego Programu zgodnie z naszymi własnymi zasadami cenowymi. Ceny i dostępność produktów mogą w dowolnym momencie różnić się między sobą. Ponieważ zmiany cen mogą dotyczyć Produktów wymienionych w Twojej witrynie, nie należy na niej wyświetlać cen produktów. Podejmujemy wszelkie starania, aby zawsze przedstawiać dokładne informacje, ale nie możemy zagwarantować dostępności ani ceny żadnego konkretnego produktu.

Obowiązki Partnera

Partner ponosi wyłączną odpowiedzialność za rozwój, działanie i odświeżanie swojej witryny oraz za wszystkie materiały, które się na niej pojawiają.
Miedzy innymi jako Partner jesteś odpowiedzialny za:

– Techniczne prawidłowe działanie Twojej witryny i wszystkich powiązanych urządzeń
– Zapewnienie, że wyświetlanie Linków Specjalnych w Twojej witrynie nie narusza żadnych umów między Tobą a osobami trzecimi (w tym ograniczeń i wymagań nałożonych na Ciebie przez stronę trzecią, która zajmuje się hostingiem Twojej witryny)
– Dokładność i prawidłowość materiałów zamieszczonych w Twojej witrynie (w tym, między innymi, wszystkie materiały związane z produktami oraz wszelkie informacje powiązane z Linkami Specjalnymi)
– Zapewnienie, że materiały zamieszczone w witrynie nie naruszają praw osób trzecich (w tym praw autorskich, znaków towarowych, prywatności lub innych praw osobistych lub majątkowych)
– Zapewnienie, że materiały publikowane w witrynie nie są zniesławiające ani w inny sposób nielegalne
– Zapewnienie, że witryna dokładnie i prawidłowo ujawnia, poprzez Politykę Prywatności lub w inny sposób, sposób zbierania, używania, przechowywania i ujawniania danych zebranych od użytkowników, w tym, w stosownych przypadkach, że strony trzecie (w tym reklamodawcy) mogą udostępniać treści i / lub reklamy i zbierać informacje bezpośrednio od odwiedzających i mogą umieszczać lub rozpoznawać pliki cookie w przeglądarkach odwiedzających.

Zgodność z prawem

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest wyrażenie zgody na przestrzeganie wszystkich praw, rozporządzeń, ustaw, zasad, zamówień, licencji, zezwoleń, orzeczeń, decyzji lub innych wymagań organów rządowych, które zostały ustanowione przez Polskie Prawo i obowiązują aktualnie lub wejdą w życie w czasie, gdy jesteś uczestnikiem Programu. Nie ograniczając powyższego obowiązku, zgadzasz się, że warunkiem uczestnictwa w Programie będzie przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów regulujących marketing prowadzony droga e-mailową, w tym prawa antyspamowego.

Okres obowiązywania Umowy i Programu

Okres obowiązywania niniejszej Umowy rozpocznie się z chwilą przyjęcia wniosku do Programu i zakończy się po jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron. Zarówno Partner, jak i longpress.pl może wypowiedzieć niniejszą Umowę w dowolnej chwili, z podaniem lub bez podania przyczyny, przekazując drugiej stronie pisemne wypowiedzenie. Po wygaśnięciu niniejszej Umowy z dowolnego powodu, Partner zobowiązuje się do natychmiastowego usunięcia ze swojej witryny wszystkich linków prowadzących do https://longpress.pl oraz wszystkich naszych znaków towarowych, logotypu oraz innych materiałów przekazanych przez nas lub w naszym imieniu na mocy niniejszej Umowy lub w związku z uczestnictwem w Programie. longpress.pl zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w dowolnym czasie. Po zakończeniu programu longpress.pl wypłaci wszelkie zaległe zarobki naliczone powyżej 20 PLN.

Zakończenie współpracy

longpress.pl według własnego uznania, ma prawo do zawieszenia lub likwidacji Twojego konta i odmówić jakiegokolwiek bieżącego lub przyszłego korzystania z Programu lub jakiejkolwiek innej usługi longpress.pl z dowolnego powodu w dowolnym momencie. Takie zakończenie Usługi spowoduje dezaktywację lub usunięcie Twojego Konta lub dostępu do Twojego Konta, a także wypłacenia prowizji z Twojego Konta, jeśli zostały uzyskane w wyniku oszustwa, nielegalnych praktyk lub zostały pozyskane przez zbyt agresywne, wątpliwe metody sprzedaży lub marketingu.

longpress.pl zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi każdemu Partnerowi z dowolnego powodu w dowolnym momencie.

Relacje pomiędzy stronami

Zarówno Partner jak i longpress.pl są niezależnymi kontrahentami, i żadne postanowienia z niniejszej Umowy nie stworzają żadnego partnerstwa handlowego, joint venture, agencji, franczyzy, przedstawiciela handlowego ani stosunku pracy między stronami. Tym samym nie nasz uprawnień do składania lub przyjmowania jakichkolwiek ofert lub oświadczeń w naszym imieniu na swojej stronie internetowej, czy w inny dowolny sposób.

Odpowiedzialność longpress.pl

Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody zarówno bezpośrednie jak i pośrednie (lub jakiekolwiek straty w przychodach, zyskach lub uzyskanych danych) powstałe w wyniku zawarcia niniejszej Umowy lub w związku z Programem, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód. Ponadto, nasza łączna odpowiedzialność wynikająca z niniejszej Umowy i Programu nie może przekroczyć całkowitych opłat za polecenie wniesionych lub płatnych na mocy niniejszej Umowy.

Zastrzeżenia

Nie udzielamy żadnych wyraźnych ani domniemanych gwarancji jak i żadnych oświadczeń w odniesieniu do Programu czy też do żadnych produktów sprzedawanych w ramach Programu (w tym między innymi gwarancji produktu, gwarancji przydatności, możliwości sprzedaży oraz domniemanych gwarancji wynikających z przebiegu transakcji). Ponadto nie składamy oświadczenia, że działanie longpress.pl będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, a my nie ponosimy odpowiedzialności za konsekwencje ewentualnych zakłóceń lub błędów.

Oświadczenie

JAKO PARTNER POTWIERDZASZ, ŻE PRZECZYTAŁEŚ NINIEJSZĄ UMOWĘ I ZGADZASZ SIĘ NA WSZYSTKIE JEJ WARUNKI. PRZYJMUJESZ TEŻ DO WIADOMOŚCI, ŻE MOŻEMY W DOWOLNYM CZASIE (BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO) ZABIEGAĆ W INNY SPOSÓB O KLIENTA ANIŻELI W OPARCIU O NINIEJSZĄ UMOWĘ NA WARUNKACH, KTÓRE MOGĄ RÓŻNIĆ SIĘ OD ZAWARTEJ UMOWY POPRZEZ STRONY INTERNETOWE, KTÓRE SĄ PODOBNE LUB MOGĄ STANOWIĆ KONKURENCJĘ DLA TWOJEJ WITRYNY.

Postanowienia końcowe

Wszelkie spory odnoszące się w jakikolwiek sposób do niniejszej Umowy (w tym wszelkie faktyczne lub domniemane naruszenia niniejszej Umowy), wszelkie transakcje lub działania w ramach niniejszej Umowy lub twoje relacje z nami lub z którymkolwiek z naszych podmiotów stowarzyszonych podlegają pod postanowienia prawa cywilnego i prawa karnego Prawa Polskiego.

Partner nie może scedować niniejszej Umowy z mocy prawa lub w inny sposób bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z zastrzeżeniem tego ograniczenia, niniejsza Umowa będzie wiążąca, skuteczna dla stron i ich następców prawnych i cesjonariuszy. Niepowodzenie longpress.pl w wykonywaniu lub egzekwowaniu jakiegokolwiek prawa lub postanowienia niniejszej Umowy nie stanowi zrzeczenia się tego prawa lub postanowienia. Warunki świadczenia usług stanowią całość umowy między Partnerem a longpress.pl i regulują korzystanie z Usługi, zastępując wszelkie wcześniejsze umowy między Partnerem a longpress.pl (w tym między innymi wcześniejsze wersje Umowy).